Eczane Teknisyenleri İçin Eğitimlerimiz

ECZANE TEKNİSYENLERİ İÇİN EĞİTİMLERİMİZ

1- HASTA MODELLERİ VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ
 
Hastaların eczaneden kaçma nedeni olarak genellikle muayene ücreti gösterilir. Oysa, muayene ücreti nedeniyle eczaneyi terk eden hastaların oranı yüzde 15’i geçmemektedir. Bir hastayı eczanenize çeken esas neden, diğer eczanelere göre farklılaşan yönlerinizdir. Eczane çalışanları güler yüzlü ve konularına hâkimseler, doğru iletişim yöntemlerini biliyor ve etkin bir şekilde uygulayabiliyorsa, hastalar üzerinde güven arttırıcı davranış şekillerine özen gösteriyorlarsa, diğer eczaneler karşısında rekabet şansınız yüksek demektir. Eczane teknisyenlerine yönelik bu eğitimimizde, hasta modelleri ve iletişim yöntemleri hakkında önemli bilgiler sunmakta ve interaktif yöntemlerin yanı sıra grup çalışmalarıyla bu bilgileri uygulama koşullarını göstermekteyiz. Bu eğitimin ardından eczanenizin cirosunda olumlu yönde bir değişim yaşayacağınızdan eminiz.
 
Eğitim İçeriği:
 
Hasta modelleri ve hasta karşılama türleri
Eczanede davranış modelleri
Eczanede iletişim modelleri
Eczanede beden dili
Eczanede duygusal zekâ
Hasta uğurlama
 
2- BAĞLANTILI VE ÇAPRAZ SATIŞ EĞİTİMİ
 
Bağlantılı ve çapraz satış eğitimimiz, nöromarketing alanında ortaya çıkan son gelişmeler ışığında reçete dışı ürün satışlarını arttırmak için neler yapılması gerektiğine açıklık getiren eğitimimizdir. Nöromarketing kavramı, “eski beyne satış yapmak” şeklinde özetlenebilir. Nöromarketing’te beyin üç kısma ayrılır; eski beyin, orta beyin ve yeni beyin. Bunlardan yeni beyin ya da üst beyin (neokorteks), rasyonel verileri işler ve düşünür. Orta beyin, yani limbik sistem ise duyguları işler. Eski beyin ya da ilkel beyin (beyin sapı) ise tüm canlılarda bulunan ve beyin oluşumunda ilk ortaya çıkan kısımdır ve beynin diğer verilerini işleyerek karar oluşturmayı sağlar.
 
Nöromarketing’te, eski beyni satış yönünde karar alması konusunda bir dizi yöntem uygulanır. Bu yöntemler esasen, eski beynin mesajları anlaması bakımından altı temel uyarıcıyı harekete geçirmektedir; ben-merkezcilik, zıtlık, somut veriler, başlangıç ve son, görsel uyarıcılar, duygular. Bu çerçevede bu eğitimimizde, satış kavramına beyin fizyolojisi bağlamında açıklık getirmekte ve etkili bir satış için beyne ne tür mesajlar verilmesi gerektiğini anlatmaktayız. Belirli bir ihtiyacı karşılama konusunda beyne doğru mesajlar vermeyi başaran bir eczane teknisyeni, müşterinin talep ettiği ürünlere ek olarak bağlantılı ve çapraz satışlarla eczane cirosunun artışına katkı sağlayacaktır.
 
Eğitim İçeriği:        
 
Eczanede nöromarketing
Satış kavramı ve türleri
Ürün ve hizmetlerin niteliğinin öğrenilmesi
Müşteri ihtiyaçları analizi
Satış işinde zaman yönetimi
Müşteriye geri bildirim yapma
İtirazlara karşı davranış yöntemleri
Satın alma işaretleri ve satış yönetimi
  
3- DERMOKOZMETİK SATIŞ UZMANLIĞI EĞİTİMİ
 
Bir eczanenin ayakta kalması ve kâra geçmesi, yalnızca reçeteli ilaç satışıyla mümkün değildir. Eczanenizin ciro artışını sağlayacak temel kalemlerden biri şüphesiz ki dermokozmetik satışıdır ve eczane teknisyenlerinin bu konuda alacakları doğru eğitim ve pratik uygulamalarla kazanacakları deneyim, eczanenizin cirosunda önemli bir artış meydana getirecektir. Bu eğitimimizde, dermokozmetik satışının incelikleri konusunda aydınlatıcı bilgiler sunduğumuz gibi, aynı zamanda da hasta türleri, cilt türleri, biyoaktivite ve kompleks bakım konularında da eczane teknisyenlerimizi aydınlatmaktayız.
 
Eğitim İçeriği:
 
Kozmetik ve dermokozmetiğin tanımı ve aralarındaki farklılıklar
Hücre, hücrenin görevleri ve yapıtaşları
Deri ve derinin yapısı
Cilt ve cildin yapısı
Cilt fonksiyon bozuklukları ve hastalıkları
Ciltte görülen lezyonlar
Biyoaktivite ve kompleks bakım
Dermokozmetik ürünlerin hastalıklara göre uygulama yöntemleri

Dermokozmetik ürün satış yöntemleri