Eczane Eğitimlerimiz

ECZANE EĞİTİMLERİMİZ
 
1- PROFESYONEL ECZANE YÖNETİMİ
 
Profesyonel eczane yönetimi eğitimimiz, eczanenizi bir şirket mantığıyla nasıl daha başarılı bir şekilde yönetebileceğinize açıklık getiren eğitimimizdir. Bu eğitimde öncelikli olarak etkin liderliğin ve ekip yönetiminin nasıl olması gerektiği anlatılmaktadır. Bir ekip için temel öncelik ekibin başarısıdır. Ekip olmanın bir diğer önemli tarafı da ekip başarısının mümkün olduğunca âdil olarak bireylere dağılmasıdır. Ekipte başarıyı hep birkaç kişi sağlıyorsa ve diğer ekip üyelerinde bu konuda herhangi bir çaba gözlemlenemezse, ekip yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerekir.
 
Bir işletmenin başarısı, kimse için özel olmadığı gibi, başarısızlık da kimse için özel değildir. İşletmenin başarısını arttırmanın yolu, çalışanların performanslarını değerlendirmekten geçer. Ekip oluşturduktan ve ekibe uygun adaylar işe alındıktan sonra bu ekip üyelerinin performanslarının yetkinlik bazında her üç aylık dönemlerde değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler sonrasında belirlenen gelişim alanlarıyla ilgili aksiyon almaları teşvik edilmelidir. Performans değerlendirmelerinde onlara vereceğiniz notlar, iş süreçlerinde alacakları pirim ve maaş zamlarında da etkili olmalıdır.
 
Eğitim İçeriği:
 
Eczanede etkin liderlik ve ekip yönetimi
Doğru işe alım teknikleri ve mülakat yöntemleri
Eczane çalışanları performans değerlendirmesi
Eczane çalışanları yetkinlik değerlendirmesi
Eczanede doğru özlük işleri uygulamaları
Eczanede zaman yönetimi ve iş huzurunun sağlanması
 
2- ECZANEDE FİNANS YÖNETİMİ
 
Her işletmenin temel amacı kâr etmektir. Bunun yanı sıra her işletme, toplum yararına hizmet eder. Ancak, bu hizmetleri devam ettirebilmesi için her işletmenin kârlılığa ihtiyacı vardır. Eczaneler için finansal analizler yapılırken, Rx’li ve Rx’siz satışlar, ilaç dışı dermokozmetik, OTC ve ıtriyat grubu satışlar ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Eczanenin finansal analizinde alınan ürünün stok devir hızının ölçümü, depo ödeme vadesi, kurum tarafından ödeniyorsa ödeme süresi, raf verimliliği gibi pek çok detayın titizlikle incelenmesi gerekmektedir.
 
Bu bakımdan, eczacılık sektöründe finansal analiz, başka alanlardaki gibi ürün alış ve satış fiyatları arasındaki farkla sınırlı olmayan çok daha karmaşık bir konudur. Bir işletmede kârlılığı arttırmanın temel kuralı ise mevcut kaynakların verimli kullanımıdır. Kaynaklar ise raflara yerleştirilen ürünler, çalışanlar, tüketiciler, ödeme kanalları ve eczacının kendisidir. Eczanede finans yönetimi eğitimimizde, bu kaynakların nasıl daha etkin bir şekilde kullanılabileceğinin yollarını göstermekte ve eczanede kârlılığı arttırmaya dönük bir program sunmaktayız.
 
Diğer taraftan, pek çok eczanede çalışanlar çalışma alanlarına göre sınıflandırılmaktadır, yani eczanede uzmanlar ile ilaç ve ıtriyat bölümlerinde çalışan kişiler farklı çalışma koşullarına sahip olabilmektedirler. Bu durum genellikle çalışmak için yeterli sayıda uzman bulunamaması nedeniyle onlara gereğinden fazla taviz verilmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Eczacılarımızın bu konuda genel şikâyetleri, ilaç ve ıtriyat grubuna bakan çalışanlarının yeteri kadar satış yapmadığı ve hedeflerini tutturmak için yeterince çaba sarf etmedikleridir. Bu eğitimimizle, eczacılara bu sorunlar karşısında hangi yöntemleri izleyerek etkin sonuçlara ulaşabileceklerini göstermekteyiz.
 
Eğitim İçeriği:
 
Eczanede kârlılık analiz yönetimi
Eczanede doğru muhasebe uygulamaları
Eczanede stok kontrol uygulamaları
Eczanede kampanya yönetimi
Bağlantılı ve çapraz satış yöntemleri

3- ECZANEDE KATEGORİ VE ALAN YÖNETİMİ
 
Eczanede kategori ve alan yönetimi eğitimimiz, eczacıların en fazla ilgi gösterdikleri eğitimlerimizden biridir. Eczanede kategori ve alan yönetimini markalara göre şekillendirmek gerektiğine dair genel bir kabul eczacılar arasında sıklıkla görülmektedir. Oysa, eczanede kategori ve alan yönetiminde temel amaç, aynı konudaki farklı çözümlerin tüketiciye sunulmasıdır ve bu konuda en doğru yaklaşım, ürünlerin kullanım alanlarına göre kategorilendirilmesi şeklindedir. Özellikle de marketler bu konuda çok yoğun çalışmış ve bu uygulamanın markaya göre değil, kullanım alanına göre olması gerektiğini onlar da desteklemiştir.
 
Başka deyişle, kategori ve alan yönetimi, tüketiciyi bir ürüne kolayca yönlendirmenin yoludur ve buna aynı zamanda da “merchandising” denilmektedir. Markaya öncelik tanıyan kategorilendirme, marka değini yükseltme amaçlıdır, fakat bunun işletmeye bir katkısı bulunmamaktadır. Eczanede kategori ve alan yönetiminde öncelikli olarak yapılması gereken şey ise ana kategorilerin (anne-bebek, ağız ve diş sağlığı, kadın sağlığı, erkek sağlığı, cinsel sağlık, kişisel bakım, saç bakımı, vb.) belirlenmesidir. Bu eğitimimizle eczacılara, kategori ve alan yönetimi konusunda faydalı bilgiler ve etkin çözümler sunmaktayız.
 
Eğitim İçeriği:
 
Merchandising
Kategori sınıflandırma
Tanzim ve teşhir

4- ECZANEDE DOĞRU İŞVEREN YÖNETİMİ
 
Eczanede doğru işveren yönetimi, eczane ekibinin verimli ve başarı odaklı çalışma potansiyellerinin aktive edilmesini ifade eder. Bir ekibin etkin bir ekip olması, kendiliğinden kazanılacak kadar kolay değildir. Etkin bir iş süreci yönetemeyen, iyi ve bağlı bir ekip ruhu kazanamayan ekiplerin hedeflerine ulaşamaması son derece sık rastlanan bir durumdur. Ekiplerin gelişme süreçleri uzadıkça riskler de artmaktadır. Özellikle eczaneler gibi sayısal olarak nispeten daha az kişilerden oluşan ekiplerde yaşanacak sıkıntılar, eczanelerin daha hızlı ve yüksek düzeyde zarar görmesine neden olabilir. Bu tarz işletmeler insana bağlılığı yüksek olan işletmelerdir ve hedef kitleler için güven çok önemlidir. Eğer sorunlar hızla çözülmüyor, ekiplerde bağlılık artmıyor, ekip üyeleri arasındaki çatışmalar kişilik saldırılarına kadar gidebiliyorsa, çalışanların eczaneye ve eczacılara duyduğu güven azalacak, çalışanlar kendilerini baskı altında hissedecek ve iş sonuçlarındaki başarılarda gözle görülür gerilemeler yaşanacaktır.
 
Ekiplerin kurulması veya yeniden yapılandırılması sürecinde liderlere yani eczacılara büyük sorumluluklar düşmektedir. Eczanenize yeni bir personel alırken dikkat etmeniz gereken ilk konu, işe alacağınız kişinin mevcut ekibin hedefleri açısından onlara maksimim katkıyı sağlayacak hangi becerilere sahip olduğudur. Daha önceki iş deneyimlerinde ekip hedeflerine ulaşma konusundaki davranışları ve bu konudaki düşünceleri, bilgi düzeyi, kendini geliştirme eğilimi gibi konuları mutlaka değerlendirmeli ve bunlara göre ekip üyesi işe almalısınız. Bu eğitimimizle bizler, bu konularda hangi yöntemlerin izlenmesi gerektiği hakkında eczacılara faydalı bilgiler sunmakta ve iş ortamında çözmekte güçlük çektiği sorunlar karşısında destek hizmeti sağlamaktayız.
 
Eğitim İçeriği:
 
Eczanede doğru özlük işleri uygulamaları
Eczanede doğru ekip yönetimi
Eczanede doğru liderlik yönetimi
Ekip içi uyumu arttırma yöntemleri
Ekip içi motivasyonu arttırma yöntemleri
 
5- BU DEVİRDE ECZACILIK EĞİTİMİ
 
Eczacılık da diğer sektörler gibi hızla değişen ve gelişen bir sektör. Eczacılıkta yaşanan değişimler hakkında farkındalığı yükseltmek, mesleki rekabet konusunda eczacılarımıza mevcut olanakları nasıl kullanacaklarını göstereceği gibi, yeni birtakım olanaklar geliştirmelerine de fırsat sunacaktır. Geçmişte eczacılık ilaç merkezli bir sektördü, günümüzde ise hasta merkezli bir sektördür ve hastayı merkeze alan bir sistemde ona en çok fayda sağlayanlara daha yüksek bir değer verilmektedir. Eczacılığın sağlık danışmanlığı olarak yeni bir boyut kazandığı günümüz koşullarında eczacılarımıza bu değişim hakkında faydalı bilgiler kazandıran bu eğitimimizde temel amaç, eczacılığı kapitalist ya da akademik düzleme sıkıştırmaksızın hastayı merkeze alan ve etik rekabeti yaşama geçiren bir anlayışla sürdürme koşullarını göstermektir.    
 
Eğitim İçeriği:
 
Serbest piyasa ve eczaneler
Eczacılıkta etik rekabet
Eczacılıkta sağlık danışmanlığının rolü
Hasta profili oluşturma ve hasta eğitimi
Hasta tedavi planı ve hasta izlemi
Analitik düzlem ve satış teknikleri
Eczanede farmasötik bakım teknikleri
Mesleki kimliğinizle fark oluşturmak
 
6- DİYABETLE YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİ
 
Diyabetle ilgili yapılan son araştırmalara göre, ülkemizde 6 buçuk milyon diyabetli, 3 buçuk milyon da klinik diyabetli bulunmakta. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman sayımız ise yalnızca 3 yüz. Bu rakamlara göre, her doktor başına 11 bin diyabetli düşmekte ve bu da diyabet hastalığında sağlık danışmanları olarak eczacıların ne kadar önemli bir rol üstlenebileceklerini göstermektedir.
 
Diyabet, yaşam tarzını bütünlüklü olarak değiştirmeyi gerektiren bir hastalıktır. Diyabet hastalarının günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar incelendiğinde, bunların temelinde yaşam tarzı değişikliği gerçekleştirememe olduğu görülmektedir. Bu değişimi sağlamak için eczacılara büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü, diyabet hastaları doktorlardan çok eczacılarla temas halindedir. Bu nedenle bu eğitimimizde, diyabet hastalarını aydınlatmaları ve hastaların yaşam tarzı değişikliğinde onlara destek olmaları için eczacılarımıza gerekli ve faydalı bilgiler sunmaktayız.
 
Eğitim İçeriği:
 
Diyabetin tanımı ve türleri
Diyabet ve beslenme
Diyabette vitamin ve mineraller
Diyabet ve egzersiz
Diyabette komplikasyonlar ve eşlik eden semptomlar
İnsülin tipleri, dozlama ve enjeksiyononun önemi
Oral antidiyabetiklerin ve destekleyici ürünlerin kullanımı
Glukometre kullanımı ve karbonhidrat sayımı
Gün içinde glisemik kontrolün sağlanması
Diyabete bağlı tıbbi sorunların erken aşamada belirlenmesi
Kendi kendine bakım uygulamaları
Diyabet hastalarının ayak sorunlarının önlenmesi
Diyabet hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi