Doktorlar İçin Eğitimlerimiz

DOKTORLAR İÇİN EĞİTİMLERİMİZ

1- TEZ HAZIRLAMA VE TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ  

Akademik yaşamlarında yükselmek isteyen doktorlarımızın karşılaştığı en önemli güçlüklerden biri tez yazım sürecidir. Kendi alanlarında kazandıkları bilgi ve donanımın tez yazım kurallarına göre doğru bir şekilde aktarılması, akademik yaşamın temel unsurlarından biridir. Bu konuda pek çok doktorumuz, Microsoft Office programlarına (Word, Excell, Power Point) yeterince hakim olamadıkları gibi, tez yazım kurallarına da yeterince hakim olamadıkları zaman, akademik yaşamlarında oldukça zor bir süreç geçirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu eğitimle bizler, doktorlarımıza verdiğimiz tez hazırlama ve temel istatistik eğitimimizle destek olmaktayız.     
 
Eğitim İçeriği:

Tez kavramı ve teze ilişkin genel bilgiler
Tez yazımına başlamadan önce yapılması gerekenler
Tez konusunun seçimi
Literatür taraması ve veri tabanları kullanımı
Tez yazım kuralları ve bölümlendirme
Tez adı ve anahtar kelime seçimi
İçindekiler bölümü oluşturma
APA kaynakça kullanımı ve APA yazım formatı
SPSS kullanımı ve yorumlanması
Temel istatistik bilgisi
İstatistiksel bilgi kullanım yerleri
Tekrarların önüne geçme ve redaksiyon
Örneklem hacim tespiti ve uygun veri kullanımı
Ölçek geliştirme ve anket formatı
Raporlama teknikleri ve değerlendirme
Tez savunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
Tez teslimi ve tezden türetilen makale yayımı
 
2- MR OKUMA KURSU
 
Tüm branşlarda doktorlara, radyoloji uzmanları tarafından gönderilen MR raporlarındaki verileri nasıl analiz edecekleri konusunda doğru bilgilerin alanında uzman doktorlar tarafından verildiği bu eğitimimiz, hızla gelişen tıbbi görüntüleme teknolojisinde doktorlarımızın talep ettiği bilgi ihtiyacını karşılayan eğitimimizdir. Aynı zamanda da MR kullanıcıları ve MR konusunda deneyimlerini arttırmak isteyen katılımcılara da açık olan bu eğitimimiz, hastanelerin radyoloji servislerinde etkinliği arttırmaya da katkı sağlamaktadır.  
 
Eğitim İçeriği:
 
MR’ın tanımı ve teşhis için sağladığı kolaylıklar
MR’da güvenlik ve manyetik çekim kuvveti
MR fiziği ve cihaz yapısı
MR bulgularını okumada ortak dil
MR’da normal anatomi ve patolojik bulgular
Pratik MR okuma
Fat Saturasyon Teknikleri
Koiller ve kullanım alanları
Üst ekstremite görüntülemesi
Spinal görüntülemesi
Alt ekstremite görüntülemesi
Sekans parametreleri ve artefaktlar