Diyabetle Yaşam Koçluğu Eğitimi

DİYABETLE YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİ 

Diyabetle ilgili yapılan son araştırmalara göre, ülkemizde 6 buçuk milyon diyabetli, 3 buçuk milyon da klinik diyabetli bulunmakta. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman sayımız ise yalnızca 3 yüz. Bu rakamlara göre, her doktor başına 11 bin diyabetli düşmekte ve bu da diyabet hastalığında sağlık danışmanları olarak eczacıların ne kadar önemli bir rol üstlenebileceklerini göstermektedir.
 
Diyabet, yaşam tarzını bütünlüklü olarak değiştirmeyi gerektiren bir hastalıktır. Diyabet hastalarının günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar incelendiğinde, bunların temelinde yaşam tarzı değişikliği gerçekleştirememe olduğu görülmektedir. Bu değişimi sağlamak için eczacılara büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü, diyabet hastaları doktorlardan çok eczacılarla temas halindedir. Bu nedenle bu eğitimimizde, diyabet hastalarını aydınlatmaları ve hastaların yaşam tarzı değişikliğinde onlara destek olmaları için eczacılarımıza gerekli ve faydalı bilgiler sunmaktayız.

Eğitim İçeriği:
 
Diyabetin tanımı ve türleri
Diyabet ve beslenme
Diyabette vitamin ve mineraller
Diyabet ve egzersiz
Diyabette komplikasyonlar ve eşlik eden semptomlar
İnsülin tipleri, dozlama ve enjeksiyononun önemi
Oral antidiyabetiklerin ve destekleyici ürünlerin kullanımı
Glukometre kullanımı ve karbonhidrat sayımı
Gün içinde glisemik kontrolün sağlanması
Diyabete bağlı tıbbi sorunların erken aşamada belirlenmesi
Kendi kendine bakım uygulamaları
Diyabet hastalarının ayak sorunlarının önlenmesi
Diyabet hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi

 
Kayıt ve Bilgi İçin:

0 312 285 39 85
0 530 123 07 86