Danışmanlıklarımız

ARTIFARMA AKADEMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 
  
 
1- ECZANE DANIŞMANLIKLARI  
 
 
 
Eczane danışmanlıklarımız, eczane yönetiminde eczacıların karşılaştıkları birtakım sorunlar karşısında etkin çözümler sunma ve eczacılarımızın sorun çözme becerilerini yükseltmeye dönük danışmanlık hizmetimizdir. Danışmanlık talebinde bulunan eczacıyla birlikte belirlenen bir tarihte eczane ziyaret edilir ve eczanedeki işleyiş gözlemlenir. Bu gözlem sonunda eczacıya, 44 ayrı kalemden oluşan analiz raporu sunulur ve eczanenin mevcut durumdaki eksikleri, geliştirilmesi gereken ve iyi yapılan uygulamaları değerlendirilir. Bu değerlendirmeler ışığında, danışmanlık hizmetinin süresine ve unsurlarına ilişkin bir planlama yapılır.
 
 
 
Eczanede yapılan tüm çalışmalarda temel hedef, eczanenin cirosunu ve kârlılığını artıracak çözümler sunulmasıdır. Bu hedefe giderken eczanede iş kalitesini artıracak çalışmalar yapılması da hedeflenmektedir. Çalışmalar iki aşamada ilerler. Önce eczanede alan kullanımı ve tanzim teşhir ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilir, sonra da personelle ilgili değerlendirmeler ve çalışmalar başlatılır. Bu noktada ilk olarak, personelle görüşmeler yapılır ve personelin yetkinlikleri değerlendirilir ve çalışma şekilleri analiz edilir. Bu analiz sonucunda, ekibin eğitim ihtiyaçları belirlenir ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik bir eğitim planı hazırlanır.
 
 
 
Eğitimler, eczacıyla mutabık kalınan plana göre gerçekleştirilir ve her bir eğitim sonrası eczane çalışanlarının davranış değişiklikleri sergilemesi sağlanır. Bu durum, sonraki süreçte yakından takip edilir ve eczane çalışanlarının durumlarındaki değişiklik eczacıya rapor edilir. Bu eğitimlerle çalışanların, iş disiplinine sahip, daha iyi bir ekip üyesi olmaya çalışan, iyi satışlar gerçekleştiren ve müşteri odaklı çözümler üretebilen ekip üyeleri olmaları sağlanır.  
 
 
 
Eczane danışmanlıklarımızın içeriği ve danışmanlık süresi, eczanede yaptığımız analizlere göre şekillenmekte, danışmanlık hizmet bedeli de bu süreye göre eczacılarla birlikte belirlenmektedir. 
 
 
 
2- SEKTÖREL DANIŞMANLIKLAR
 
 
 
Çalıştığınız sektörde başarılı olmak için başarılı bir ekibe ve doğru bir ekip yönetimine ihtiyacınız vardır. Bu iki unsur, bir işletmenin hangi departman ve seviyesinde olursanız olun, hemen hepinizin dikkatle yaklaşması gereken bir konudur. Sektörel danışmanlıklarımızda danışanlarımıza, temel olarak beş noktaya dikkat etmelerini öneriyoruz.   
 
 
 
1- Net, ulaşılabilir ve açık bir hedef belirleyin. Her ne sebeple kurulurlarsa kurulsunlar, ekiplerin ortak bir hedefe sahip olmaları, onları hem bir arada tutar, hem de iş yapma isteklerini artırır. Burada önemli olan, ekibin genel olarak bir hedefi olması gerektiği gibi, her bir ekip üyesinin de ayrı ayrı hedeflerinin olmasıdır. Böylelikle ekip üyeleri, ekip hedefine ne oranda katkıda bulunacaklarını görür ve hevesle çalışırlar. Hedefler açık, ulaşılabilir ve belirli bir süre sınırında verilmelidir.
 
 
 
2- Ekip için gerekli olan her konuda onlara destek olun. Ekiplerin iş yapma süreçleri esnasında gerek duyabilecekleri her türlü kaynağa sizin aracılığınızla ulaşabilmesi gerekmektedir. Bu bir ürün ya da hastalıkla ilgili bir bilgi dahi olsa, sizin bu konuda onlara destek olabileceğinizi bilmeleri onlara güven verecektir. Bu nedenle, bir lider olarak işinizle ilgili tüm konularda bilginizin mümkün olabileceği kadar üst düzeyde olması gerekmektedir.
 
 
 
3- Ekip üyelerinin her birinin görev tanımlarının belirlendiği bir yapı oluşturun. Tüm ekip üyeleri iş yapış süreçlerinde hangi işleri ne zaman ve ne sınırlarda yapabileceğini bilmek ister, bu yüzden iş yerinde yapılan ne kadar görev varsa bunların ekip üyelerine paylaştırılması ve yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekir. Bu sayede aralarında yaşayabilecekleri kargaşayı önler ve etkin bir liderlik yapabilirsiniz.
 
 
 
4- Eğitim planları oluşturun. Ekibinizin yerine getirdiği işlerle ilgili bilgilerini tazelemelerine yardımcı olacak, onların kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitim planları oluşturun. İş yapış şekillerini ve kişisel gelişimlerini geliştirecek eğitimler için profesyonel eğitim firmalarından destek alın.
 
 
 
5- Dışsal etkenleri her zaman göz önünde bulundurun. Ekip elemanlarınız için belirlemiş olduğunuz hedeflerle ilgili konularda onlara doğrudan bağlı olmayan ve hedeflerine ulaşmada onları olumsuz etkileyen unsurları mutlaka göz önünde bulundurun. Ekibinizin motivasyonundan siz sorumlusunuz ve onların hedefe ulaşma isteklerine her zaman ihtiyaç duyacaksınız.
 
 
 

Sektörel danışmanlıklarımızın içeriği ve danışmanlık süresi, çalışma ortamında yaptığımız analizlere göre şekillenmekte, danışmanlık hizmet bedeli de bu süreye göre danışanla birlikte belirlenmektedir. 

BİLGİLENDİRİLMEK İSTİYORUM
Adı Soyadı *
Eczane Adı *
Eczanenin Bulunduğu İl *
GSM *
Hangi Konuda Bilgi Almak İstediği *