Bu Devirde Eczacılık Eğitimi

BU DEVİRDE ECZACILIK EĞİTİMİ 

Eczacılık da diğer sektörler gibi hızla değişen ve gelişen bir sektör. Eczacılıkta yaşanan değişimler hakkında farkındalığı yükseltmek, mesleki rekabet konusunda eczacılarımıza mevcut olanakları nasıl kullanacaklarını göstereceği gibi, yeni birtakım olanaklar geliştirmelerine de fırsat sunacaktır. Geçmişte eczacılık ilaç merkezli bir sektördü, günümüzde ise hasta merkezli bir sektördür ve hastayı merkeze alan bir sistemde ona en çok fayda sağlayanlara daha yüksek bir değer verilmektedir. Eczacılığın sağlık danışmanlığı olarak yeni bir boyut kazandığı günümüz koşullarında eczacılarımıza bu değişim hakkında faydalı bilgiler kazandıran bu eğitimimizde temel amaç, eczacılığı kapitalist ya da akademik düzleme sıkıştırmaksızın hastayı merkeze alan ve etik rekabeti yaşama geçiren bir anlayışla sürdürme koşullarını göstermektir. 
  

 
Eğitim İçeriği:
 
 
 
Serbest piyasa ve eczaneler
 
Eczacılıkta etik rekabet
 
Eczacılıkta sağlık danışmanlığının rolü
 
Hasta profili oluşturma ve hasta eğitimi
 
Hasta tedavi planı ve hasta izlemi
 
Analitik düzlem ve satış teknikleri
 
Eczanede farmasötik bakım teknikleri
 
Mesleki kimliğinizle fark oluşturmak

Kayıt ve Bilgi İçin: 

0 312 285 89 46 
0 530 123 07 86