Bağlantılı ve Çapraz Satış Eğitimi

BAĞLANTILI VE ÇAPRAZ SATIŞ EĞİTİMİ

Bağlantılı ve çapraz satış eğitimimiz, nöromarketing alanında ortaya çıkan son gelişmeler ışığında reçete dışı ürün satışlarını arttırmak için neler yapılması gerektiğine açıklık getiren eğitimimizdir. Nöromarketing kavramı, “eski beyne satış yapmak” şeklinde özetlenebilir. Nöromarketing’te beyin üç kısma ayrılır; eski beyin, orta beyin ve yeni beyin. Bunlardan yeni beyin ya da üst beyin (neokorteks), rasyonel verileri işler ve düşünür. Orta beyin, yani limbik sistem ise duyguları işler. Eski beyin ya da ilkel beyin (beyin sapı) ise tüm canlılarda bulunan ve beyin oluşumunda ilk ortaya çıkan kısımdır ve beynin diğer verilerini işleyerek karar oluşturmayı sağlar.
 
Nöromarketing’te, eski beyni satış yönünde karar alması konusunda bir dizi yöntem uygulanır. Bu yöntemler esasen, eski beynin mesajları anlaması bakımından altı temel uyarıcıyı harekete geçirmektedir; ben-merkezcilik, zıtlık, somut veriler, başlangıç ve son, görsel uyarıcılar, duygular. Bu çerçevede bu eğitimimizde, satış kavramına beyin fizyolojisi bağlamında açıklık getirmekte ve etkili bir satış için beyne ne tür mesajlar verilmesi gerektiğini anlatmaktayız. Belirli bir ihtiyacı karşılama konusunda beyne doğru mesajlar vermeyi başaran bir eczane teknisyeni, müşterinin talep ettiği ürünlere ek olarak bağlantılı ve çapraz satışlarla eczane cirosunun artışına katkı sağlayacaktır.
 
Eğitim İçeriği:        
 
Eczanede nöromarketing
Satış kavramı ve türleri
Ürün ve hizmetlerin niteliğinin öğrenilmesi
Müşteri ihtiyaçları analizi
Satış işinde zaman yönetimi
Müşteriye geri bildirim yapma
İtirazlara karşı davranış yöntemleri

Satın alma işaretleri ve satış yönetimi

Kayıt ve Bilgi İçin:

0 312 285 39 85

0 530 123 07 86